Jaana Karell | Materials

Puun käyttö sisustamisessa vaikuttaa positiivisesti ihmisten hyvinvointiin. Luonnonmateriaali luo viihtyisyyttä ja massiivipuusta valmistetut pinnat parantavat tilan akustiikkaa sekä tasaavat ilmankosteutta. Rakennusmateriaalina puu on terveellinen valinta, joka käyttöikänsä päättyessä voidaan palauttaa takaisin luonnon kiertokulkuun.

Karell Design -malliston tuotteiden valmistuksessa käytetään pääasiassa suomalaisia puulajeja, koivua ja mäntyä. Puumateriaali lajitellaan yleisesti tunnettujen laatuluokkien A1-A4 mukaan. Autamme asiakkaitamme valitsemaan kuhunkin käyttökohteeseen parhaiten soveltuvan puulajin ja tarjoamme tuotteet valmiiksi pintakäsiteltyinä.

Interiors made of authentic wooden materials affect people’s wellbeing in positive ways. Wood is a natural material that creates a sensation of comfort, and interiors of solid wood improve acoustics and balance humidity. As a construction material wood is also an environmental choice, and it can be recycled and returned back to nature after reaching the end of its lifespan.

All Karell Design products are mainly made of Finnish wood species, such as birch and pine. Wood materials are classified from A1 to A4 according to general quality standards. Karell Design is specialised in providing help and assistance to clients wishing to choose a wooden material best suited for a specific interior of requirement.